Bram Roza Festival 7-15 september 2013

De afgelopen week hebben we het festivalterrein ingericht.
De Toppunten zijn geplaatst.
Mijn Toppunt heet ROZApunt en ik heb een documentair verhaal over “hoe de ROZA punt op het gors kwam”.
Dit bestaat uit een krantenartikel om spullen te kopen bij ROZA winkeliers uit 1955, een fotoserie over de jaren vijftig / zestig van Oud-Beijerland, jeugdfoto’s van Bram Roza die daar opgroeide (en zich daartegen verzette later) en een interview met dhr. Cees Edel, voormalig boekhandelaar die 15 jaar lang de administratie verzorgde voor de Rozapunten.
(op de voorgrond het Toppunt van Aris Roskam).

brf bo2 0254